แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อ ขยายวันรับสมัคร และเลื่อนวันเริ่มโครงการภาษาอังกฤษเพื่อนักกฎหมาย (อ.Susan) เป็นวันที่ 4 พ.ย. 56 (กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อ ขยายวันรับสมัคร และเลื่อนวันเริ่มโครงการภาษาอังกฤษเพื่อนักกฎหมาย (อ.Susan) เป็นวันที่ 4 พ.ย. 56 (กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อ ขยายวันรับสมัคร และเลื่อนวันเริ่มโครงการภาษาอังกฤษเพื่อนักกฎหมาย (อ.Susan) เป็นวันที่ 4 พ.ย. 56 (กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

ประกาศเลื่อนวันเริ่มโครงการภาษาอังกฤษเพื่อนักกฎหมาย (อ.Susan) เป็นวันที่ 4 พ.ย. 56

เนื่องจากมีจำนวนผู้สมัครยังไม่ครบตามจำนวนทางคณะขอเลื่อนวันเริ่มเรียนออกไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชั้นปีที่ 1 และ 2 ยังไม่มีกำหนด

ชั้นปีที่ 3 เริ่มเรียนวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556
- Prachaya Jainong
- Natchapat Hirunstiporn
- Apinan Suriyapongsagon
- Kessuda Fongmala

ชั้นปีที่ 4 เริ่มเรียนวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556
- Anucha Khumphila
- Thanakrit euapitaksakul
- Noppon Chantanakom

นักศึกษาที่มีรายชื่อข้างต้นและไม่ได้เป็นสมาชิก EALS ให้มาชำระเงินมัดจำ 1,500 บาทด้วยนะจ๊ะ

หมายเหตุ: นักศึกษาทุกชั้นปียังมีสิทธิ์สมัครได้จนถึงวันจันทร์ที่ 4 เช่นเดียวกันจ้า

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่พี่กุ้ง สำนักงานชั้น 1

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ