แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177495 ตอน 001 และ 801 วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2556

ประกาศงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177495 ตอน 001 และ 801 วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2556 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177495 ตอน 001 และ 801 วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2556

ประกาศงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177495 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในชั้นศาล ตอน 001 วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2556 เวลา 11.00 - 12.30 น.และตอน 801 เวลา 16.30 - 19.30 น. อาจารย์สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ