แสดงรายละเอียดข่าวประกาศด่วน!! สำหรับนักศึกษาวิชา 177362 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

ประกาศด่วน!! สำหรับนักศึกษาวิชา 177362 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศด่วน!! สำหรับนักศึกษาวิชา 177362 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

1. ให้นักศึกษาเข้าไป download รายละเอียดวิชา 177362 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล จากระบบ cmuonline http://cmuonline.cmu.ac.th/ และให้นักศึกษาทำความเข้าใจเนื้อหาล่วงหน้า

2. งดการเรียนวิชาดังกล่าวในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2556

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ