แสดงรายละเอียดข่าวขอยกเลิกพิธีมอบทุนการศึกษา ในวันพุธที่ 30 ต.ค. 56 นี้

ขอยกเลิกพิธีมอบทุนการศึกษา ในวันพุธที่ 30 ต.ค. 56 นี้ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอยกเลิกพิธีมอบทุนการศึกษา ในวันพุธที่ 30 ต.ค. 56 นี้

ขอยกเลิกพิธีมอบทุนการศึกษา ในวันพุธที่ 30 ต.ค. 56 นี้ แล้วทางคณะฯ จะแจ้งวันและเวลาใหม่ให้ที่บอีกครั้ง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ