แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงิน (กยศ.) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคการการศึกษาที่ 2/2556

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงิน (กยศ.) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคการการศึกษาที่ 2/2556 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงิน (กยศ.) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคการการศึกษาที่ 2/2556

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงิน (กยศ.) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคการการศึกษาที่ 2/2556 นักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติ ให้ทำตามแผ่นพับผู้กู้ กยศ. รายเก่า ขั้นตอนที่ 3 คือใส่ยอดค่าเทอมต่อไปตามกำหนดในวันที่ 4-5 พ.ย. 56 ค่ะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ