แสดงรายละเอียดข่าวเชิญเข้าฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย Endeavour Awards ในวันที่ 15 พ.ย. 2556

เชิญเข้าฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย Endeavour Awards ในวันที่ 15 พ.ย. 2556 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญเข้าฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย Endeavour Awards ในวันที่ 15 พ.ย. 2556

ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกองวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับ Australian Education International, Australian Embassy จัดบรรยายพิเศษเรื่อง ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย " Endeavour Awards" ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน ชั้น 2 สำนักงานมหาวิทยาลัย

คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของคณะนิติศาสตร์ที่สนใจ สามารถแจ้งชื่อได้ที่คุณวราลักษณ์ (กุ้ง) งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ณ สำนักงานชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ