แสดงรายละเอียดข่าวโครงการภาษาอังกฤษทั่วไปสำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ (ขยายเวลารับถึง 30 ตุลาคม 2556)

โครงการภาษาอังกฤษทั่วไปสำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ (ขยายเวลารับถึง 30 ตุลาคม 2556) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการภาษาอังกฤษทั่วไปสำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ (ขยายเวลารับถึง 30 ตุลาคม 2556)

โครงการภาษาอังกฤษทั่วไปสำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์
General English course
เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการพัฒนาทักษะ
พื้นฐาน ฟัง พูด อ่าน เขียน และไวยากรณ์เบื้องต้น
กำหนดรับสมัคร วันนี้ – 30 ต.ค. 56 (จำนวน 20 คน)

**ไม่เสียค่าใช้จ่าย**

สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมได้ที่พี่กุ้ง สำนักงานชั้น 1 คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ