แสดงรายละเอียดข่าวเชิญชวนนักศึกษาสมัครทดสอบ IELTS ฟรี (หมดเขต 31 ต.ค. 56)

เชิญชวนนักศึกษาสมัครทดสอบ IELTS ฟรี (หมดเขต 31 ต.ค. 56) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญชวนนักศึกษาสมัครทดสอบ IELTS ฟรี (หมดเขต 31 ต.ค. 56)

เชิญชวนนักศึกษาสมัครทดสอบ IELTS ฟรี
จำนวนรับ 20 คน
สอบวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
นักศึกษาที่สนใจ สอบถามเพิ่มเติมและแจ้งความประสงค์ได้ที่ พี่กุ้ง สำนักงานชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ หรือโทร 053-942920 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2556

การสอบนี้ถือว่าเป็นการทดสอบ ไม่สามารถใช้คะแนนไปยื่นเพื่อทำการอย่างอื่นได้นะคะ
แต่นักศึกษาจะได้วัดความสามารถเบื้องต้นเพื่อนำไปพัฒนาตนเองต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ