แสดงรายละเอียดข่าวGlobal Undergraduate Exchange Program (UGRAD) (Deadline 5 Nov 2013)

Global Undergraduate Exchange Program (UGRAD) (Deadline 5 Nov 2013) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Global Undergraduate Exchange Program (UGRAD) (Deadline 5 Nov 2013)

สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค เพื่อให้โอกาสนักศึกษาไทยที่เรียนดีและมีภาวะความเป็นผู้นำ ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ได้เรียนร่วมกับนักศึกษาและอภิปรายกับคณาจารย์ชาวอเมริกัน เพื่อเพิ่มพูนภาวะผู้นำและเรียนรู้ชีวิต สังคม วัฒนธรรมและสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนี้

Global Undergraduate Exchange Program
(ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคที่กำหนด)

ทุนสำหรับ 1 ภาคการศึกษา (ระยะเวลา 5 เดือน โดยเริ่มเรียนในเทอม Fall 2014/Spring2015)

นักศึกษาที่สนใจให้อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ประกอบข่าวและ http://www.fulbrightthai.org/NowOpenDetail.asp?id=722&type=application โดยจะต้องส่งใบสมัครและเอกสารประกอบที่ครบถ้วน ฉบับจริง 1 ฉบับ และสำเนาใบสมัครจำนวน 6 ชุด ได้ที่พี่กุ้ง สำนักงานชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ