แสดงรายละเอียดข่าวWin your Future Unlimited - Create an online postcard and win a year of study in Australia (Deadline 18 Nov 2013)

Win your Future Unlimited - Create an online postcard and win a year of study in Australia (Deadline 18 Nov 2013) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Win your Future Unlimited - Create an online postcard and win a year of study in Australia (Deadline 18 Nov 2013)

Just imagine what your future could hold after studying in Australia. It’s unlimited, isn’t it? So take the first step. Create an online postcard now and you could win life-changing prizes. Seven finalists will be flown to Australia for a study tour. And one finalist will win the major prize – a year of study in Australia, including flights, tuition, accommodation, and much more.

It’s easy to enter. Just create a postcard that shows how studying in Australia will help you achieve your future ambitions. Read our tips on how to create a winning entry.

More info : http://futureunlimited.com.au/

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ