แสดงรายละเอียดข่าวสำนักงานศาลปกครองได้จัดให้มีกิจกรรมค่ายเยาวชนศาลปกครอง จัดโครงการเยาวชนยุติธรรมทางปกครอง รุ่นที่ 3(ยยป.

สำนักงานศาลปกครองได้จัดให้มีกิจกรรมค่ายเยาวชนศาลปกครอง จัดโครงการเยาวชนยุติธรรมทางปกครอง รุ่นที่ 3(ยยป. - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักงานศาลปกครองได้จัดให้มีกิจกรรมค่ายเยาวชนศาลปกครอง จัดโครงการเยาวชนยุติธรรมทางปกครอง รุ่นที่ 3(ยยป.

สำนักงานศาลปกครองได้จัดให้มีกิจกรรมค่ายเยาวชนศาลปกครอง ตามโครงการเยาวชนยุติธรรมทางปกครอง (ยยป.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของ ศาลปกครองในการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้กับสังคมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ของศาลปกครอง รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในเรื่องความเป็นธรรม ความ ยุติธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมที่พึงปรารถนาร่วมกัน รายละเอียดดูได้จากไพล์ประกอบข่าว

     นักศึกษาที่สนใจสมัครขอเข้ารับทุนการศึกษาดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ (ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ