แสดงรายละเอียดข่าวสรุปผลคะแนนการคัดเลือกในระบบ ADMISSIONS กลาง ปีการศึกษา 2551 สายนิติศาสตร์

สรุปผลคะแนนการคัดเลือกในระบบ ADMISSIONS กลาง ปีการศึกษา 2551 สายนิติศาสตร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สรุปผลคะแนนการคัดเลือกในระบบ ADMISSIONS กลาง ปีการศึกษา 2551 สายนิติศาสตร์

สรุปผลคะแนนการคัดเลือกในระบบ ADMISSIONS กลาง ปีการศึกษา 2551 สายนิติศาสตร์
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ไฟล์ที่เกี่นวข้อง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ