แสดงรายละเอียดข่าววารสารนิติสังคมศาสตร์ ฉบับ เพศหลากกาย คู่หลายร่าง

วารสารนิติสังคมศาสตร์ ฉบับ เพศหลากกาย คู่หลายร่าง - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วารสารนิติสังคมศาสตร์ ฉบับ เพศหลากกาย คู่หลายร่าง

วารสารนิติสังคมศาสตร์ ฉบับ “เพศหลากกาย คู่หลายร่าง” พยายามสำรวจและทำความเข้าใจกับความเปลี่ยนแปลงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อระบบกฎหมายที่ให้ความสำคัญกับครอบครัวแบบชายหญิง แม้ว่าในปัจจุบันระบบกฎหมายของไทยจะยังไม่ปรากฏความเปลี่ยนแปลงขึ้น แต่การรุกคืบของกระแสความเปลี่ยนแปลงก็ได้เดินทางมาถึงสังคมไทยแล้ว บุคคลจำนวนไม่น้อยได้เริ่มถกเถียงและผลักดันให้เกิดมาตรฐานทางกฎหมายที่เปิดกว้างมากกว่าเพียงชายและหญิง อันนับเป็นความท้าทายมิใช่น้อยต่อแวดวงความรู้ทางด้านกฎหมายว่าจะเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เหล่านี้ด้วยท่าทีอย่างไร โดยหวังว่าจะช่วยทำให้เกิดความเข้าใจบางด้านที่กว้างขวางเพิ่มขึ้น
ท่านใดสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ โทร 053-942921 ราคา 112 บาท  

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ