แสดงรายละเอียดข่าวหอการค้าญี่ป่น กรุงเทพฯ ร่วมกับ สกอ. มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

หอการค้าญี่ป่น กรุงเทพฯ ร่วมกับ สกอ. มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หอการค้าญี่ป่น กรุงเทพฯ ร่วมกับ สกอ. มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

หอการค้าญี่ป่น กรุงเทพฯ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 5 ทุน สำหรับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุนละ 50,000 บาทต่อปีการศึกษา เป็นระยะเวลา 4 ปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวนทุกการศึกษา 40,000 บาท ต่อปีการศึกษา สำหรับชั้นปีอื่นๆ ดูรายละเอียดและพิมพ์ใบสมัครในที่ไพล์ประกอบข่าว และนำใบสมัครมาส่งที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ