แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2556

รับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2556 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2556

รับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2556

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ