แสดงรายละเอียดข่าวMekong Institute-New Zealand Ambassadors Scholarship

Mekong Institute-New Zealand Ambassadors Scholarship - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Mekong Institute-New Zealand Ambassadors Scholarship

สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง(Mekong Institute) เปิดรับสมัครผู้รับทุนวิจัยโครงการ Mekong Institute-New Zealand Ambassadors Scholarship ประจำปี 2557 ซึ่งเป็นทุนวิจัยระดับปริญาโท ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 12 ทุน ให้แก่นักศึกษาปริญญาโทจากประเทศ ไทย กัมพูชา ลาว และเมียร์มาร์ ประเทศละ 3 ทุน

ผู้สมัครรับทุนจะต้องสำเร็จการศึกษาภาครายวิชาการแล้ว และมีความสนใจในหัวข้อการวิจัยตามที่กำหนด คือ
1. Rural Development for Sustainable Livelihood
2. Trade and Investment Facilitation
3. Human Migration

โดยข้อเสนองานวิจัยที่มุ่งเน้นภูมิภาคย่อยและกลุ่มอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ปิดรับสมัคร 15 ธันวาคม 2556

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://minzas2014.mekonginstitute.org/index.html

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ