แสดงรายละเอียดข่าวงานทุนและบริการ กองพัฒนานักศึกษ เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

งานทุนและบริการ กองพัฒนานักศึกษ เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานทุนและบริการ กองพัฒนานักศึกษ เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

งานทุนและบริการ กองพัฒนานักศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาตั้งแต่ รหัส 56 ลงไป
ขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันนี้ - 18 ตุลาคม 2556
     โดยนักศึกษาจะต้องเข้ากรอกแบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษาที่ (คลิกที่นี่)
และพิมพ์เอกสารมายื่นที่งานทุนและบริการ กองพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2556


      ข้อมูลเพิ่มเติม ( คลิกที่นี่)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ