แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์แหล่งฝึกงานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะนิติศาสตร์

ประชาสัมพันธ์แหล่งฝึกงานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะนิติศาสตร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์แหล่งฝึกงานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะนิติศาสตร์

ประชาสัมพันธ์แหล่งฝึกงานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะนิติศาสตร์ นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมฝึกงานสถานที่ดังกล่าวสามารถดูเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ไพล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ