แสดงรายละเอียดข่าวสถานทูตออสเตรเลียขอเชิญเสนอโครงการพัฒนาสังคมเพื่อรับทุนสนับสนุนโดยตรง (หมดเขต 7 ต.ค. 56)

สถานทูตออสเตรเลียขอเชิญเสนอโครงการพัฒนาสังคมเพื่อรับทุนสนับสนุนโดยตรง (หมดเขต 7 ต.ค. 56) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานทูตออสเตรเลียขอเชิญเสนอโครงการพัฒนาสังคมเพื่อรับทุนสนับสนุนโดยตรง (หมดเขต 7 ต.ค. 56)

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ขอเชิญบุคคลและองค์กรที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนโดยตรง (Direct Aid Program - DAP) ทุนสนับสนุนโดยตรงเป็นโครงการที่ให้ทุนสนับสนุนโครงการขนาดเล็ก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://www.thailand.embassy.gov.au/bkok/PR2013_DAP_application_Th.html

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ