แสดงรายละเอียดข่าวกำหนดการการกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ 2/2556

กำหนดการการกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ 2/2556 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดการการกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ 2/2556

ขอให้นักศึกษาผู้กู้ยืมเพื่อการศึกษาดำเนินการตามขั้นตอนการกู้ยืมกยศ.ตามกำหนดระยะเวลาที่กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ประกาศไว้ (รายละเอียดอ่านได้จากไฟล์ประกอบค่ะ)ทั้งนี้หากนักศึกษาไม่ดำเนินตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถกู้ยืมกยศ.ได้ค่ะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ