แสดงรายละเอียดข่าวประกาศทุนการศึกษาประจำปี 2556 (ทุนเงินบริจาดคณะนิติศาสตร์)

ประกาศทุนการศึกษาประจำปี 2556 (ทุนเงินบริจาดคณะนิติศาสตร์) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศทุนการศึกษาประจำปี 2556 (ทุนเงินบริจาดคณะนิติศาสตร์)

ประกาศทุนการศึกษาประจำปี 2556 (ทุนเงินบริจาดคณะนิติศาสตร์)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ