แสดงรายละเอียดข่าวการกำหนดหัวข้อร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างเพิ่มเติมอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์

การกำหนดหัวข้อร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างเพิ่มเติมอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การกำหนดหัวข้อร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างเพิ่มเติมอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การกำหนดหัวข้อร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) งานจ้างเพิ่มเติมอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียดตามไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ