แสดงรายละเอียดข่าวประกาศขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัยระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2556

ประกาศขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัยระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2556 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัยระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2556

ประกาศขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัยระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2556 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ถึง วันพุธที่ 11 กันยายน 2556 โดยนักศึกษาสามารถดูขั้นตอนได้ที่ไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ