แสดงรายละเอียดข่าวแจกหนังสือการ์ตูน ปริศนาคดีปราสาทพระวิหาร

แจกหนังสือการ์ตูน ปริศนาคดีปราสาทพระวิหาร - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แจกหนังสือการ์ตูน ปริศนาคดีปราสาทพระวิหาร

น้องๆ ที่สนใจสามรถขอรับหนังสือการ์ตูน ปริศนาคดีปราสาทพระวิหาร ได้ที่พี่กุ้ง งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานชั้น 1 คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ