แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาตร์เข้ารับการทดสอบ IELTS Free Test (หมดเขต 28 ส.ค. 56)

รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาตร์เข้ารับการทดสอบ IELTS Free Test (หมดเขต 28 ส.ค. 56) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาตร์เข้ารับการทดสอบ IELTS Free Test (หมดเขต 28 ส.ค. 56)

รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาตร์เข้ารับการทดสอบ IELTS Free Test จำนวน 30 คน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

นักศึกษาสามารถแจ้งชื่อและสอบถามรายละเอียดได้
ที่พี่กุ้ง ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2556
ณ สำนักงานชั้น 1 คณะนิติศาสตร์
หรือโทร.053-942920

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ