แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญชวนนัีกศึกษาที่ความสนใจร่วมกิจกรรมค่ายส่งเสริมความเข้าใจด้านเพศภาวะ ครั้งที่ 6

ขอเชิญชวนนัีกศึกษาที่ความสนใจร่วมกิจกรรมค่ายส่งเสริมความเข้าใจด้านเพศภาวะ ครั้งที่ 6 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญชวนนัีกศึกษาที่ความสนใจร่วมกิจกรรมค่ายส่งเสริมความเข้าใจด้านเพศภาวะ ครั้งที่ 6

คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาสตรีศึกษา จัดโครงการค่ายส่งเสริมความเข้าใจด้านเพศภาวะ ครั้งที่ 6( Gender Camp VI )ในระหว่างวันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์ฝึกอบรบโครงการผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม(บ้านดิน)อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่นักศึกษาที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวสามารถสมัครได้ที่ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (พี่เนท&พี่นัย)รับจำนวน 3คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 22 สิงหาคม 2556 เวลา 12.00 น. สอบถามโทร 053-942919

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ