แสดงรายละเอียดข่าวประกาศกระบวนวิชา 177361-801 ภาคพิเศษจะมีกิจกรรมดูหนังในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 - 17.00 น. และจะมีการทำแบบทดสอบเก็บคะแนน

ประกาศกระบวนวิชา 177361-801 ภาคพิเศษจะมีกิจกรรมดูหนังในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 - 17.00 น. และจะมีการทำแบบทดสอบเก็บคะแนน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศกระบวนวิชา 177361-801 ภาคพิเศษจะมีกิจกรรมดูหนังในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 - 17.00 น. และจะมีการทำแบบทดสอบเก็บคะแนน

ประกาศกระบวนวิชา 177361-801 ภาคพิเศษ กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองและคดีอาญา จะมีกิจกรรมดูหนังในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 - 17.00 น. ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 และจะมีการทำแบบทดสอบเก็บคะแนน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ