แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 81 พรรษา

คณะนิติศาสตร์ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 81 พรรษา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 81 พรรษา

บุคลากร และนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 81 พรรษา ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556 ณ ท่าน้ำวัดฟ้าฮ่าม

ดูรูปภาพกิจกรรมดังกล่าวได้ที่

http://www.law.cmu.ac.th/law2011/gallery.php?gid=91

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ