แสดงรายละเอียดข่าวนักศึกษาวิชา 177361 กฎหมายระหว่างประเทศ ของ อ.กัญญา ให้เข้าฟังบรรยายพิเศษวันที่ 13 ส.ค. 56 ทุกคน

นักศึกษาวิชา 177361 กฎหมายระหว่างประเทศ ของ อ.กัญญา ให้เข้าฟังบรรยายพิเศษวันที่ 13 ส.ค. 56 ทุกคน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักศึกษาวิชา 177361 กฎหมายระหว่างประเทศ ของ อ.กัญญา ให้เข้าฟังบรรยายพิเศษวันที่ 13 ส.ค. 56 ทุกคน

ให้นักศึกษาวิชา 177361 กฎหมายระหว่างประเทศของ อ.กัญญาทุกคน เข้าฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Crimes against humanities: ศาลอาญายุติธรรมระหว่างประเทศ ” โดย Professor Bartram S. Brown, Professor of Law and Co-Director of the Program in International and Comparative Law จาก Chicago-Kent College of Law, Illinois Institute of Technology, USA ในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2556 เวลา 09.30-11.00 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เนื่องจากการบรรยายมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่นักศึกษากำลังเรียนอยู่ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการสอบ ดังนั้นจะมีการ check ชื่อ นะคะ

ทั้งนี้จะมีเอกสารประกอบการบรรยายของ Prof.Brown เป็นภาษาอังกฤษจำนวน 16 หน้า นักศึกษาสามารถถ่ายเอกสารได้ที่ร้านพี่แจ๋ว ราคาชุดละ 7 บาท ถ้าเป็นไปได้ให้นำติดตัวเข้าไปฟังบรรยายด้วยจะดีมาก พี่กุ้งจะเอาไปฝากไว้ที่ร้านพี่แจ๋วก่อน 8.30 น ของวันที่ 13 ส.ค.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ