แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177103 หลักกฏหมายเบื้องต้นและบุคคล

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177103 หลักกฏหมายเบื้องต้นและบุคคล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177103 หลักกฏหมายเบื้องต้นและบุคคล

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177103-801,802 หลักกฏหมายเบื้องต้นและบุคคล
วันศุกร์ ที่ 9 ส.ค.56 sec 801 และวันเสาร์ที่ 10 ส.ค.56 sec 802

สอนชดเชย
วันอาทิตย์ ที่ 11 ส.ค.56 (เรียนรวม sec 801,802)
เวลา 16.00-18.30 น. ห้อง SB 4107

ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ