แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177103 ตอน 801 และSEC 802และสอนเพิ่มเติมเรียนรวม SEC 801 และ SEC 802 วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2556

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177103 ตอน 801 และSEC 802และสอนเพิ่มเติมเรียนรวม SEC 801 และ SEC 802 วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2556 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177103 ตอน 801 และSEC 802และสอนเพิ่มเติมเรียนรวม SEC 801 และ SEC 802 วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2556

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177103 หลักกฎหมายเบื้องต้นและบุคคลตอน 801 วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556 เวลา 16.30 - 19.30 น.และSEC 802 วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น.และสอนเพิ่มเติมเรียนรวมSEC 801 และ SEC 802 วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2556 เวลา 16.00 -18.30 น. ห้อง SB 4107

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ