แสดงรายละเอียดข่าวมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556(Thailand Research Expo 2013)

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556(Thailand Research Expo 2013) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556(Thailand Research Expo 2013)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556(Thailand Research Expo 2013) “วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม อย่างยั่งยืน ” ระหว่างวันที่23 - 27 สิงหาคม2556 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์
ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.researchexpo.nrct.go.th/main.php?filename=index

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ