แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177405,177494-801 รศ.ไทพีศรีนิวัติ

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177405,177494-801 รศ.ไทพีศรีนิวัติ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177405,177494-801  รศ.ไทพีศรีนิวัติ

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177405-801 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
กระบวนวิชา 177494-801 การสืบสวน-สอบสวนคดีอาญาและนิติฯ

วัน อาทิตย์ ที่ 11 ส.ค.56 เวลา 13.00-16.00 น.,16.30-19.30 น.

รศ.ไทพีศรีนิวัติ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ