แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์ ร่วมถวายเทียนพรรษา พร้อมปัจจัย เนื่องในฤดูกาลเข้าพรรษา ณ วัดแม่แก้ดน้อย (วัดศรีดอนชัยป่าตึงงาม)

คณะนิติศาสตร์ ร่วมถวายเทียนพรรษา พร้อมปัจจัย เนื่องในฤดูกาลเข้าพรรษา ณ วัดแม่แก้ดน้อย (วัดศรีดอนชัยป่าตึงงาม) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ ร่วมถวายเทียนพรรษา พร้อมปัจจัย เนื่องในฤดูกาลเข้าพรรษา ณ วัดแม่แก้ดน้อย (วัดศรีดอนชัยป่าตึงงาม)

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ ร่วมถวายเทียนพรรษา พร้อมปัจจัย เนื่องในฤดูกาลเข้าพรรษา ณ วัดแม่แก้ดน้อย (วัดศรีดอนชัยป่าตึงงาม) หมู่ที่ 5 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2556

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ