แสดงรายละเอียดข่าว



ขอเชิญร่วมการแข่งขัน"โต้แย้งปัญหาทางกฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นศาลอุทธรณ์ ประจำปี ๒๕๕๖ (Moot Competitions)

ขอเชิญร่วมการแข่งขัน"โต้แย้งปัญหาทางกฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นศาลอุทธรณ์ ประจำปี ๒๕๕๖ (Moot Competitions) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญร่วมการแข่งขัน

สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญร่วมการแข่งขัน"โต้แย้งปัญหาทางกฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นศาลอุทธรณ์ ประจำปี ๒๕๕๖ (Moot Competitions)" นักศึกษาที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ชั้น 2 คณะนิติศาสตร์ ตั้งแต่วันนี้ - 26 กรกฎาคม 2556 (สามารถดูกติการการแข่งขันได้ที่ไพล์ประกอบข่าว)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ