แสดงรายละเอียดข่าวประสอนกระบวนวิชา 177285 กฎหมายอาญาภาคความผิด 2 ตอน 801

ประสอนกระบวนวิชา 177285 กฎหมายอาญาภาคความผิด 2 ตอน 801 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสอนกระบวนวิชา 177285 กฎหมายอาญาภาคความผิด 2 ตอน 801

ประสอนกระบวนวิชา 177285 กฎหมายอาญาภาคความผิด 2 ตอน 801

จากเดิมสอนวันอังคาร,ศุกร์ ย้ายมาเป็นทุกวันศุกร์ เวลา 16.30-19.30 น.

ห้อง SB 1122 ผู้สอน อาจารย์เริงศักดิ์ วิริยะชัยวงศ์ (รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ