แสดงรายละเอียดข่าวคำชี้แจงการทำสัญญากู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับผู้กู้รายใหม่ ปีการศึกษา 2556

คำชี้แจงการทำสัญญากู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับผู้กู้รายใหม่ ปีการศึกษา 2556 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำชี้แจงการทำสัญญากู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับผู้กู้รายใหม่ ปีการศึกษา 2556

ขอให้น้องๆผู้กู้รายใหม่ทุกคนอ่านคำชี้แจงฯให้ละเอียดเพื่อป้องกันการผิดพลาด (รายละเอียดอ่านได้จากไฟล์ประกอบค่ะ) เมื่อทำสัญญาเสร็จแล้วจัดเอกสารตามตัวอย่างในเว็บกองพัฒนานักศึกษาเลยนะจ๊ะ (http://stu-aff.oop.cmu.ac.th/welfare/DOWNLOAD/2013/may21/12.pdf) และส่งสัญญาภายในวันที่ 24 -25 ก.ค. 56 ที่กองพัฒนานักศึกษา มีข้อสงสัย โทรหาพี่เนท 053942919

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ