แสดงรายละเอียดข่าวเปิดรับสมัครการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่่วประเทศ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2556

เปิดรับสมัครการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่่วประเทศ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2556 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับสมัครการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่่วประเทศ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2556

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 เชียงใหม่ เปิดรับสมัครการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่่วประเทศ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2556 ตั้งแต่วันนี้ - 12 กรกฎาคม 2556 นักศึกษาที่สนใจ สามารถกรอกใบสมัครและดูรายละเอียดได้ที่ไพล์ประกอบข่าว และมายื่นได้ที่ฝ่ายพัฒนาคุณพภาพนักศึกษา ชั้น 2 คณะนิติศาสตร์ โทรศัพท์ 053-942919

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ