แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177285 กฎหมายอาญาภาคความผิด2 อ.วีระวุฑฒิ์

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177285 กฎหมายอาญาภาคความผิด2 อ.วีระวุฑฒิ์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177285 กฎหมายอาญาภาคความผิด2  อ.วีระวุฑฒิ์

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177285 กฎหมายอาญาภาคความผิด2 อ.วีระวุฑฒิ์

วันอังคาร ที่ 2 และวันศุกร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2556

เวลา 9.30-11.00 น. ห้อง SB 4107

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ