แสดงรายละเอียดข่าวแจกคู่มือการเรียนต่อสาขานิติศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ณ ต่างประเทศ

แจกคู่มือการเรียนต่อสาขานิติศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ณ ต่างประเทศ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แจกคู่มือการเรียนต่อสาขานิติศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ณ ต่างประเทศ

ด้วยคณะนิติศาสตร์ ได้รับเอกสารคู่มือเกี่ยวกับการเรียนต่อด้านนิติศาสตร์ในสหราชอาณาจักร จาก British Council จำนวน 30 เล่ม และ คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศจาก Exit Education จำนวน 20 เล่ม

ทั้งนี้นักศึกษาที่สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารดังกล่าวได้ที่ พี่กุ้ง งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานชั้น 1 คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ