แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา (ทุนช่วยงานอาจารย์) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (รอบที่1)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา (ทุนช่วยงานอาจารย์) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (รอบที่1) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา (ทุนช่วยงานอาจารย์) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (รอบที่1)

ฝ่ายพััฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา (ทุนช่วยงานอาจารย์) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 1) จำนวน 9 คน ดังรายชื่อที่ไพล์ประกอบข่าว และขอให้นักศึกษาผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว มารายงานตัวที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ชั้น 2 คณะนิติศาสตร์ ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2556 หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์การรับทุนการศึกษาดังกล่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ