แสดงรายละเอียดข่าวคณะันิติศาสตร์ จัดโครงการค่ายคุณธรรม และพัฒนาทักษะชีวิต ประจำปี 2556

คณะันิติศาสตร์ จัดโครงการค่ายคุณธรรม และพัฒนาทักษะชีวิต ประจำปี 2556 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะันิติศาสตร์ จัดโครงการค่ายคุณธรรม และพัฒนาทักษะชีวิต ประจำปี 2556

เมื่อวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2556 คณะันิติศาสตร์ จัดโครงการค่ายคุณธรรม และพัฒนาทักษะชีวิต ประจำปี 2556 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริฯ และศูนย์สาธิตและส่งเสริมศิลปาชีพฯ ภาคเหนือ

      ดูรูปกิจกรรมทั้งหมดได้ที่นี่ ( คลิกเลย)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ