แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อนักกฎหมาย ประจำภาคเรียนที่ 1/2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อนักกฎหมาย ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อนักกฎหมาย ประจำภาคเรียนที่ 1/2556

น้องๆ อ่านประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อนักกฎหมาย ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 ตามไฟล์ประกอบข่าว

กำหนดการเปิดเรียน    ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้าเรียนตามวันเวลาที่กำหนด        
    ชั้นปีที่ 1 เริ่มเรียนวันที่ 18 มิถุนายน 2556      
    ชั้นปีที่ 2  เริ่มเรียนวันที่ 18 มิถุนายน 2556      
    ชั้นปีที่ 3  เริ่มเรียนวันที่ 17 มิถุนายน 2556      
    ชั้นปีที่ 4  เริ่มเรียนวันที่ 17 มิถุนายน 2556      

อาจารย์ Susan จะทำการประเมินทักษะการใช้ภาษาด้านการพูดในวันแรกที่เรียน และจะประกาศรายชื่อ รอบที่ 2 ภายในอาทิตย์หน้า

อ่านให้ละเอียดนะจ๊ะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ