แสดงรายละเอียดข่าวมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับขอทุนสนับสนุนออกค่ายอาสาโครงการ

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับขอทุนสนับสนุนออกค่ายอาสาโครงการ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับขอทุนสนับสนุนออกค่ายอาสาโครงการ

โครงการ "ออกค่าย...ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ" การสนับสนุนทุนในการออกค่ายอาสา ประเภทค่ายสร้าง ของนิสิต นักศึกษา ที่สังกัดชมรมหรือหน่วยงานในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศโดยเปิดรับโครงการค่ายอาสาที่จะเดินทางไปก่อสร้างอาคารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาคารเรียน อาคารเอนกประสงค์ อาคารห้องสมุด เป็นต้น โครงการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ จะได้รับทุนสนับสนุนเพื่อใช้ในการดำเนินการจัดกิจกรรม โดยสามารถติดต่อขอรับระเบียบโครงการและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะโทร.02-247-7000 ต่อ 1569,1509 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เว็บไซต์...คลิกที่นี่เลยครับ... หรือดูได้ที่ไพล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ