แสดงรายละเอียดข่าวขอเรียนเชิญบุคลากรคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2556

ขอเรียนเชิญบุคลากรคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2556 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเรียนเชิญบุคลากรคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2556

ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2556

ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 ณ ข่วงประตูสวนดอก

เวลา 07.00 น. - พิธีขึ้นท้าวทั้งสี่ ประตูสวนดอก
เวลา 09.00 น. - บุคลากรคณะนิติศาสตร์ ออกเดินทางโดยขึ้นรถที่คณะฯ
เวลา 09.30 น. - เริ่มประกอบพิธีพร้อมกันทุกหน่วยตามลำดับ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ