แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ!! นายณัฐพล เหลืองจรัสหล้า และนายนวรัตน์ สันติวงษสกุล ให้ติดต่อพี่กุ้ง สำนักงานคณะชั้น 1 ภายในวันที่ 13 มิ.ย. 56

ประกาศ!! นายณัฐพล เหลืองจรัสหล้า และนายนวรัตน์ สันติวงษสกุล ให้ติดต่อพี่กุ้ง สำนักงานคณะชั้น 1 ภายในวันที่ 13 มิ.ย. 56 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ!! นายณัฐพล เหลืองจรัสหล้า และนายนวรัตน์ สันติวงษสกุล ให้ติดต่อพี่กุ้ง สำนักงานคณะชั้น 1 ภายในวันที่ 13 มิ.ย. 56

ประกาศ นายณัฐพล เหลืองจรัสหล้า และนายนวรัตน์ สันติวงษสกุล ให้ติดต่อพี่กุ้งเพื่อรับเงินโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายคืน ณ สำนักงานคณะชั้น 1 ภายในวันที่ 13 มิ.ย. 56

หากไม่มาตามกำหนดพี่จะนำเงินของน้องไปพัฒนาส่วนอื่นๆ ของคณะต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ