แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและศึกษาปัญหาเกี่ยวกับหลักนิติธรรมในกระบวนการยุติธรรม

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและศึกษาปัญหาเกี่ยวกับหลักนิติธรรมในกระบวนการยุติธรรม - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและศึกษาปัญหาเกี่ยวกับหลักนิติธรรมในกระบวนการยุติธรรม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคณะอนุกรรมการวิชาการว่าด้วยหลักนิติธรรมสากล สำนักปลัดกระทรวงยุติธรรม ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและศึกษาปัญหาเกี่ยวกับหลักนิติธรรมในกระบวนการยุติธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักนิติธรรม และเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความคาดหวังต่อหลักการดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิลล์
ท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร 053 942921

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ