แสดงรายละเอียดข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมโครงการ "บัณฑิตไทยไม่โกง"

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมโครงการ "บัณฑิตไทยไม่โกง" - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมโครงการ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาล "บัณฑิตไทยไม่โกง" โดยการร่วมกิจกรรมการประกวด แอนเมชั่น ภาพยนต์สั้นและบทความ ชิงเงินรางวัลกว่า 350,000 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานวินัย กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร 053-943041 ภายในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2556

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ