แสดงรายละเอียดข่าวการปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมกยศ. รายใหม่

การปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมกยศ. รายใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมกยศ. รายใหม่

ใครจะกู้กยศ. ไปจองวันที่เข้าปฐมนิเทศกยศ. และเปิดบัญชีที่กองพัฒนานักศึกษากันด้วยนะจ๊ะ...รายละเอียดตามไฟล์แนบ (ขั้นตอนนี้ไม่ต้องรอส่งเอกสารหรือสัมภาษณ์ รีบไปจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะจ๊ะ)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ