แสดงรายละเอียดข่าวขั้นตอนการกู้กยศ. สำหรับผู้กู้รายเก่าที่มีการเปลี่ยนแปลงรหัสเป็น 56 หรือย้ายคณะ

ขั้นตอนการกู้กยศ. สำหรับผู้กู้รายเก่าที่มีการเปลี่ยนแปลงรหัสเป็น 56 หรือย้ายคณะ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขั้นตอนการกู้กยศ. สำหรับผู้กู้รายเก่าที่มีการเปลี่ยนแปลงรหัสเป็น 56 หรือย้ายคณะ

นักศึกษาที่มีเป็นผู้กู้รายเก่าแล้วมีการเปลี่ยนแปลงรหัสจากเดิมเป็นรหัส 56 หรือมีการโอนย้ายคณะ ให้นักศึกษาดำเนินการตามขั้นตอน ดังไฟล์ประกอบค่ะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ